Investeringen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet structureel onderzoek naar de investeringen van bedrijven in (im)materiële vaste activa. Met dit onderzoek wil het CBS de waarde meten van de duurzame productiemiddelen die door bedrijven in Nederland in gebruik zijn genomen. Voorbeelden van duurzame productiemiddelen zijn bedrijfsgebouwen, vervoermiddelen en computers. Het CBS gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek onder andere voor de berekening van de groei van de productiecapaciteit in Nederland. Deze groei is een goede graadmeter voor de ontwikkelingen binnen de Nederlandse economie. Overheid, bedrijfsleven, instellingen en particulieren hebben grote belangstelling voor deze ontwikkelingen.

De resulterende statistiek ‘Investeringen' beschrijft op jaarbasis de investeringen in (im)materiële vaste activa die bedrijven in Nederland hebben gerealiseerd. Hierbij worden de investeringen op diverse aspecten beschreven:
• Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS;
• soort activa, zoals bedrijfsruimten, vervoermiddelen of machines en installaties;
• nieuw of tweedehands;
• regio.
Tevens wordt de opbrengstwaarde van de verkochte materiële vaste activa vermeld.


Onderzoeksresultaten

Resultaten van de statistiek ‘Investeringen' vindt u bij het thema Bedrijven.

seperator

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/iniva15.
In de brief staan tevens het hiervoor benodigde Gebruikersnummer en de Toegangscode vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag dan nieuwe codes aan.

SBR

Sommige boekhoudsoftware is geschikt om de gegevens voor deze enquête via een SBR-bericht rechtstreeks naar het CBS te sturen. Op www.cbsvooruwbedrijf.nl/sbr vindt u meer informatie over het verzenden van gegevens via SBR.

seperator

Veelgestelde vragen over deze enquête

 • In de brief staat de inleverdatum vermeld maar, de definitieve jaarcijfers zijn dan nog niet bekend. Wat kan ik nu het beste doen?

  U kunt uitstel aanvragen voor het aanleveren van uw gegevens. Vul voor het aanvragen van uitstel het webformulier uitstel aanvragen in.
 • Kan ik uitstel krijgen voor het insturen van de vragenlijst?

  Vul hiervoor het webformulier uitstel aanvragen in.
 • Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?

  Als uw onderneming in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen bezit, lever dan geconsolideerde gegevens aan van de Nederlandse groepsmaatschappijen zoals deze vermeld staan in de brief. Lees meer over geconsolideerd opgeven.
 • Kan ik ook een papieren vragenlijst ontvangen?

  De voorkeur van het CBS gaat uit naar een elektronische vragenlijst. Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt een papieren vragenlijst aanvragen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen.
 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven in adres, plaatsnaam, contactpersoon enzovoorts?

  Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en contactpersoon wijzigen.
  De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
seperator

Contactinformatie

U kunt contact opnemen met het CBS Contact Center.